Συμπλήρωση Στοιχείων Ερωτηματολογίου GDPR

Η Talis συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, τα παρακάτω δεδομένα για να σας ενημερώνει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούμε και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η Talis σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε τρίτους.

Στοιχεία Οργανισμού


(Κάντε κλικ στο κουτάκι αριστερά και ύστερα πατήστε το κουμπί "Συνέχεια")

Επιθυμώ να λαμβάνω στα στοιχεία επικοινωνίας μου ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για δράσεις συμβουλευτικής, σύγχρονα προγράμματα ΕΣΠΑ , ευκαιρίες απασχόλησης και συμφέρουσες δράσεις επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Talis, για την οποία ενημερώθηκα.