Οι υπηρεσίες Workforce Management της Talis περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη βέλτιστη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Στη σημερινή εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, όπου η κορυφαία εξυπηρέτηση είναι συχνά ο διακριτικός παράγοντας διατήρησης και αύξησης πελατών, είναι κρίσιμη η στελέχωση των εταιρειών με εργαζόμενους που από κάθε επιχειρησιακό επίπεδο συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.


Ειδικότερα η Talis μπορεί να αποτελέσει τον υπεύθυνο διαχείρισης τόσο νέων θέσεων εργασίας όσο και την αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας σας.


Οι συνεργάτες μας μπορούν να σχεδιάσουν εξ' αρχής ή να αναδιαρθρώσουν το Ανθρώπινο Δυναμικό καθώς επίσης και να σας απαλλάξει από τη χρονοβόρο διαδικασία της μηνιαίας μισθοδοσίας προσφέροντας on-line τις υπηρεσίες αυτές.


Η Talis μπορεί να στελεχώσει άμεσα ομάδες εργασίας, HR outsourcing, για την υλοποίηση δευτερευόντων εργασιών όπως Data Entry, έκτακτη γραμματειακή υποστήριξη κλπ. Αξιοποιήστε το δίκτυο Freelancers της Talis και υλοποιήστε άμεσα τα project σας.


Επικοινωνήστε μαζί μας για να αποστείλουμε στο χώρο σας εξειδικευμένο σύμβουλο και να ενημερωθείτε για κάθε μία από τις παραπάνω υπηρεσίες.

 
 

Find Us On..

You got skills? We got work!

Ecommerce Web Developer
Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.

Logo creation
Δημιουργία λογότυπων και πληροφοριακού υλικού

Wordpress and SEO
Δημιουργία & υποστήριξη site σε wordpress

Data - Entry
Καταχώρηση δελτίων εταιρείας courier σε on-line σύστημα

Accounting Services
Λογιστής με εμπειρία σε Γ κατηγορίας βιβλία

HR Compensation Specialist
Yπηρεσίες αξιολόγησης προσωπικού
Upload your project and get it done!


Ευκαιρίες Καριέρας

Upload your CV and have a chance to work!