ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

talis.gr
Οι σύμβουλοι της Talis WFM ειδικεύονται στη στελέχωση θέσεων με υποψήφιους όλων των επιπέδων (entry level, mid-level, senior level) και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.


Ανταποκρινόμενη πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και με γνώμονα τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας, η Talis WFM έχει αποκτήσει εξειδίκευση στον κλάδο της Πληροφορικής, γνωρίζοντας σε βάθος τόσο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου, όσο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.


Στο πλαίσιο αυτής της εξειδίκευσης, οι σύμβουλοι της Talis WFM εντοπίζουν και ανατροφοδοτούν διαρκώς τους κορυφαίους υποψήφιους του κλάδου, εξασφαλίζοντας στους πελάτες – συνεργάτες της το προβάδισμα για τον εντοπισμό του καταλληλότερου στελέχους που θα συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής τους.


Η Talis ΑΕ μέσω της υπηρεσίας Talis Διαχείριση Διαδικασίας Προσλήψεων, ενημερώνει τους πελάτες της για νέα junior/senior στελέχη Πληροφορικής με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και τα παρακάτω χαρακτηριστικά:


Προγραμματιστές , απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με γνώσεις και σύγχρονη εξειδικευμένη εκπαίδευση σε:BACK END DEVELOPMENT:

HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, PHP, RUBY, JAVA,DATABASES (MySQL, SQL SERVER), ANDROID - REST API (PHP-ANDROID), DESIGN PATTERNS (using Java), HTPP Networking (using Java), APPLICATION SERVERS, Web Development - JSP – Servlets.FRONT END DEVELOPMENT:

HTML, CSS, JAVASCRIPT , JQUERY, HTML5, CSS3, ANGULAR JS, DATABASES (MySQL, SQL SERVER), ANDROID , GIT VERSIONING- REST API (ANDROID), AGILE.HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, HTML5, CSS3, .NET Programming Fundamentals, C#, Programming Web Applications with ASP.NET, Incorporating Relational Databases (SQL SERVER)Ανάπτυξη Σχεσιακών Βάσεων με SQL SERVER ή Mysql. T-SQL – ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ- ΕΝΤΟΛΕΣ DML – DDL- STORED PROCEDURES – USER DEFIDED FUNCTION – Microsoft Analysis Services και Microsoft Reporting Services. 
 

Φόρμα Ενδιαφέροντος προς Εταιρείες

Πείτε μας τι χρειάζεστε και θα σχεδιάσουμε τη λύση που ανταποκρίνετε στις ανέγκες σας!


Επιλέξτε τομέα/κατηγορία :
Δεν βρίσκετε αυτό που θέλετε;
Ενημερώστε μας εδώ:

Ευκαιρίες Καριέρας

Upload your CV and have a chance to work!

You got skills? We got work!

Ecommerce Web Developer
Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.

Logo creation
Δημιουργία λογότυπων και πληροφοριακού υλικού

Wordpress and SEO
Δημιουργία & υποστήριξη site σε wordpress

Data - Entry
Καταχώρηση δελτίων εταιρείας courier σε on-line σύστημα

Accounting Services
Λογιστής με εμπειρία σε Γ κατηγορίας βιβλία

HR Compensation Specialist
Yπηρεσίες αξιολόγησης προσωπικού
Upload your project and get it done!


Find Us On..